top of page
Ingeniør ser på blåkopi på stedet

Ingeniørkompetanse

NHO-bedriftene har stort behov for ingeniørkompetanse. 

Kompetansebarometeret viser at...

bedrifter har behov for ansatte innen ingeniør og tekniske fag

I 2021 manglet NHO-bedriftene anslagsvis mer enn:

10 000

nyansatte innen ingeniør og tekniske fag

Blant annet:

4000

med mastergrad

2000

med bachelorgrad

2000

med fagskoleutdanning 

Blant NHO-bedrifter med behov for ingeniører, trenger:

%

%

%

%

Les hele rapporten fra kompetansebarometeret!

bottom of page