top of page
photo-1518350740920-0321e3f11442.jfif

Bedriftenes kompetansebehov

NHOs medlemsbedrifter sliter fortsatt med å få tak i rett kompetanse - også ett år etter pandemien som førte til rekordhøyt kompetansegap. Det viser NHOs ferske Kompetansebarometer for 2022.

Kompetansebarometeret viser at...

bedrifter har et udekket kompetansebehov 

Fagkompetansene det er størst behov for er:

 %

 %

 %

Utdanningsnivåene det er størst behov for er:

 %

 %

 %

Andel NHO-bedrifter med et udekket kompetansebehov - over tid

Blant bedriftene med udekket kompetansebehov har: 

  skrinlagt eller utsatt utvidelse av virksomheten

 redusert virksomheten

 tapt kunder eller markedsandeler

.... som følge av mangelen på kompetanse.

Les hele rapporten fra kompetansebarometeret!

bottom of page