top of page
photo-1518350740920-0321e3f11442.jfif

Bedriftenes kompetansebehov

Aldri før har Norge utdannet flere mennesker enn de siste 10 årene. Likevel er kompetansegapet stort og økende. I 2021 er det en rekordhøy andel NHO-bedrifter som oppgir å ha et udekket kompetansebehov. 

Kompetansebarometeret viser at...

bedrifter har et udekket kompetansebehov 

Fagkompetansene det er størst behov for er:

47 %

30 %

56 %

Andel NHO-bedrifter med et udekket kompetansebehov - over tid

66 %

14 %

52 %

50 %

8 %

58 %

Hvilke konsekvenser har dette?

av 10 bedrifter har tapt kunder eller markedsandeler

av 10 bedrifter har skrinlagt eller utsatt utvidelse av virksomheten

av 10 bedrifter har redusert virksomheten

.... som følge av mangelen på kompetanse.

Les hele rapporten fra kompetansebarometeret!

bottom of page