Bærekraftig energi

Kompetanse for grønn omstilling

Norske bedrifter står klare til å gjennomføre det grønne skiftet. Kompetanse som trengs for grønn omstilling, kan bli mangelvare. 

Kompetansebarometeret viser at...

bedrifter oppgir at kompetansebehovet  påvirkes av klima og miljøhensyn 

Blant annet denne kompetansen antar bedriftene de får mer behov for som følge av det grønne skiftet:

%

%

Les hele rapporten fra kompetansebarometeret!