top of page
Kodestasjon

IKT-kompetanse

 IKT-kompetanse trengs i nesten alle yrker, og er en nøkkelfaktor for verdiskaping, omstilling og konkurransekraft.  

Kompetansebarometeret viser at...

bedrifter har et udekket behov for IKT-kompetanse

Mangelen på IKT-kompetanse er knyttet til blant annet disse områdene:

%

%

%

%

Les hele rapporten fra kompetansebarometeret!

bottom of page