top of page
Image by Thomas Bjornstad

Hva trenger Norge?

NHOs kompetansebarometer fra 2022 har svarene.

Det er fortsatt en mismatch mellom tilbud og etterspørsel etter kompetanse i Norge.   

Hver tredje NHO-bedrift har forsøkt å rekruttere uten å få tak i ønsket kompetanse det siste året.

I 2022 manglet NHO-bedriftene mer enn:

20 000

nyansatte

10 000

nyansatte med kompetanse innen håndverksfag

5 000

nyansatte med kompetanse innen ingeniør- og tekniske fag 

Dette trenger Norge
Image by ThisisEngineering RAEng

Velger du håndverksfag eller tekniske fag/ingeniørfag

står bedriftene i kø for å møte deg.

Hvilke behov har næringslivet?

Image by ThisisEngineering RAEng

Yrkesfagelever og fagarbeidere er gull verdt – 60 prosent av bedriftene trenger flere ansatte med yrkesfaglig bakgrunn.

av 10 NHO-bedrifter har behov for folk med fag/svennebrev

av 10 NHO-bedrifter  har behov for fagskoleutdannede

av 10 NHO-bedrifter har behov for ingeniør og tekniske fag

Hvilke konsekvenser har dette?

.... som følge av mangelen på kompetanse.

av 10 NHO-bedrifter har tapt kunder eller markedsandeler

av 10 NHO-bedrifter har skrinlagt eller utsatt utvidelse av virksomheten

av 10 NHO-bedrifter har redusert virksomheten

Image by Brock Wegner

Hva er egentlig kompetansebarometeret?

NHOs kompetansebarometer er en årlig kartlegging som gjennomføres av NIFU. Barometeret holder øye med hvilken kompetanse norske bedrifter har behov for. 

Aldri før har Norge utdannet flere mennesker

enn de siste 10 årene. Likevel er kompetansegapet stabilt og stort. 6 av 10 bedrifter har et udekket kompetansebehov.

Les hele rapporten fra kompetansebarometeret!

bottom of page