top of page

Yrkesfaglig utdanning 

Fag- og svennebrev er utdanningen bedriftene i størst grad melder at de har behov for. 

Kompetansebarometeret viser at...

 bedrifter har behov for folk med fag/svennebrev

Flest bedrifter med behov for yrkesfag, har behov for ansatte fra disse utdanningsprogrammene:

%

%

%

%

Les hele rapporten fra kompetansebarometeret!

bottom of page