top of page
Image by Brock Wegner

Hva er egentlig kompetansebarometeret?

NHOs kompetansebarometer er en årlig kartlegging som gjennomføres av NIFU. Barometeret holder øye med hvilken kompetanse norske bedrifter har behov for. 

Les hele rapporten fra kompetansebarometeret!

bottom of page