top of page
i 2021 manglet NHO

Mangelen på tilgang til rett kompetanse i næringslivet fortsetter å øke og begynner å bli kritisk høy for stadig flere bedrifter. Det viser NHOs ferske Kompetansebarometer fra 2021.  2 av 3 NHO-bedrifter oppgir å ha et udekket kompetansebehov.

I 2021 manglet NHO-bedriftene anslagsvis:

35 000

nyansatte

12 000

nyansatte med fagskoleutdanning 

10 000

nyansatte med ingeniør og teknisk fagkompetanse 

17 000

nyansatte med håndverksfag 

Dette trenger Norge
Side1,2
Image by ThisisEngineering RAEng

Velger du håndverksfag eller tekniske fag/ingeniørfag

står bedriftene i kø for å møte deg.

 bedrifter har behov for folk med fag/svennebrev

bedrifter har behov for folk med fagskoleutdanning

bedrifter har behov for folk med ingeniør og tekniske fag

Hvilke kompetansebehov har næringslivet?

maskinteknikk

Flest bedrifter melder at de har behov for ansatte med fagbrev eller fagskoleutdanning.

Yrkesfag gir mange jobbmuligheter. Og hvis du vil utdanne deg videre, kan du ta mesterbrev, du kan gå på fagskole, og mange studier ved høyskoler og universitet har åpnet for søkere med fagbrev. 

bedrifter heve kompetansen til dagens ansatte

bedrifter ansette folk fra det norske arbeidsmarkedet 

 bedrifter ansette folk fra utlandet

For å tette kompetansegapet vil:

Image by Brock Wegner

Hva er NHOs kompetansebarometer?

NHOs kompetansebarometer er en kartlegging som er gjennomført av NIFU, årlig siden 2014. Barometeret holder øye med hvilken kompetanse NHO-bedriftene har behov for.  

Les hele rapporten fra kompetansebarometeret!

Aldri før har Norge utdannet flere mennesker
enn de siste 10 årene. Likevel er kompetansegapet stort og økende. 2 av 3 bedrifter har et udekket kompetansebehov.

bottom of page