top of page
photo-1518350740920-0321e3f11442.jfif

Hva trenger Norge?

NHOs kompetansebarometer fra 2022 har svarene.

i 2021 manglet NHO

NHOs medlemsbedrifter sliter fortsatt med å få tak i rett kompetanse. Det viser NHOs ferske Kompetansebarometer fra 2022.  2 av 3 NHO-bedrifter oppgir å ha et udekket kompetansebehov.

I 2022 manglet NHO-bedriftene anslagsvis:

38 200

nyansatte

11 400

nyansatte med fagskoleutdanning 

18 600

nyansatte med håndverksfag 

2 600

lærlinger

Dette trenger Norge
Side1,2
bygningsarbeidere

Velger du håndverksfag eller tekniske fag/ingeniørfag,

står bedriftene i kø for å møte deg.

 bedrifter har behov for folk med fag/svennebrev

bedrifter har behov for folk med fagskoleutdanning

bedrifter har behov for ingeniører

Hvilke kompetansebehov har næringslivet?

Elektrisk arbeider

Flest bedrifter melder at de har behov for ansatte med fagbrev eller fagskoleutdanning. Samtidig får ikke NHOs lærebedrifter tak i nok lærlinger. 

Norge befinner seg i en vedvarende yrkesfagskrise. 

Yrkesfag gir mange jobbmuligheter. Og hvis du vil utdanne deg videre, kan du ta mesterbrev, du kan gå på fagskole, og mange studier ved høyskoler og universitet har åpnet for søkere med fagbrev.

bedrifter har et udekket behov for IKT-kompetanse

Håndverksfag og naturvitenskapelige-, ingeniør- og tekniske fag er de fagområdene hvor flest bedrifter oppgir mer behov som følge av grønn omstilling.

De yrkene flest bedrifter antar de får mer behov for som følge av grønn omstilling, er ingeniører, elektrikere, elektronikere, realister, sivilingeniører og IKT-teknikere.

For å tette kompetansegapet vil:

bedrifter heve kompetansen til dagens ansatte

bedrifter ansette folk fra det norske arbeidsmarkedet 

 bedrifter ansette folk fra utlandet

Image by Brock Wegner

Hva er NHOs kompetansebarometer?

NHOs kompetansebarometer er en kartlegging som er gjennomført av NIFU, årlig siden 2014. Barometeret holder øye med hvilken kompetanse NHO-bedriftene har behov for.  

Les hele rapporten fra kompetansebarometeret!

bottom of page